Κυριακή, 1 Απριλίου 2012

Διοίκηση Ολικής Ποιότητας (ΔΟΠ)

Εδώ θα βρείτε το ερωτηματολόγιο:
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΟΠ

Η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας είναι μια διοικητική φιλοσοφία για
την βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας της
επιχείρησης ως σύνολο .Είναι ένας νέος τρόπος μάνατζμεντ για την
συμμετοχή όλης της επιχείρησης ,όλων των τμημάτων ,όλων των
εργαζομένων και όλων των δραστηριοτήτων σε όλα τα επίπεδα.
Η ΔΟΠ αποτελεί ένα ολοκληρωμένο διοικητικό σύστημα με στρατηγικές
προοπτικές και έχει ως μοναδικό του στόχο την ικανοποίηση του πελάτη
και τη συνεχή βελτίωση των επιχειρησιακών και παραγωγικών
διαδικασιών του οργανισμού Για την ικανοποίηση του πελάτη η ΔΟΠ
διαθέτει τεχνικές με την εφαρμογή των οποίων αποσπούν τις ανάγκες
που έχει ο πελάτης, άλλες με τις οποίες μεταφράζονται οι ανάγκες σε
προδιαγραφές που πρέπει να πληροί η διαδικασία παραγωγής και το
προϊόν, έχει τεχνικές που ελέγχουν τη διαδικασία και το προϊόν για να
διασφαλίσουν ότι είναι μέσα στις προδιαγραφές και τέλος διαθέτει
τεχνικές για την έγκαιρη παράδοση του προϊόντος και την

εξυπηρέτηση/υποστήριξη του πελάτη.
Στα πλαίσια του συστήματος της ΔΟΠ εμπλέκονται όλοι οι εργαζόμενοι,
από τον κατώτερο ως τα ανώτερα διοικητικά στελέχη. Η βελτίωση της
ποιότητας των διαδικασιών απαιτεί εμπλοκή όλων, από την ανώτατη
διοίκηση ως τον τελευταίο εργαζόμενο, διαφορετικά αποτελεί
μεμονωμένες προσπάθειες επίλυσης κάποιων προβλημάτων και θα
αποτύχει.

της Ευγενίας Δαλάκα,«Δημόσια Διοίκηση Ολικής Ποιότητας»,ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΜΑΡΤΙΟΣ 2011


Τι Θα λέγατε αν το σχολείο είναι η επιχείρηση και οι μαθητές οι πελάτες....................

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου